Hans Arvid Wassvik
Kregen 34
4308 SANDNES Sandnes 01.03.01

Trafikkpolitiet i Sandnes
4300 SANDNES

Klage på mottatt gebyr

Den 15.02.01 var jeg passasjer i familiens personbil på vei til Sandnes via Hana. Der stod en konstabel og vinket oss, min kone og meg, inn til siden, for så å fortelle meg at en fugl hadde hvisket ham i øret at jeg satt på uten å benytte bilbelte. Hvorpå han gav meg et gebyr. Han sørget for, høflig som han var, å påpeke at dette verken var bot eller forelegg, men kun et gebyr.

At politiet bruker fugler for å ta folk som ikke følger de fastsatte reglene var nytt for meg, dessuten stiller jeg meg meget tvilende til sannhetsgehalten i denne konstabels påstand.
Enten lyver han, eller så var han under et hardt press i sin jobb som politikonstabel, og glapp et lite øyeblikk. Jeg tror ikke han forstår fuglespråket, det er ett som er sikkert.

Det er også mulig at han skulle tulle litt for å virke jovial, men dette falt helt igjennom. Man opparbeider ikke jovialitet for så å kreve penger bare sekunder etterpå. Det er falskhet, noe jeg ikke ønsker å forbinde politivesenet med.

Jeg kan dessverre ikke godta et gebyr som er utstedt med en fugls vitneutsagn.


Med hilsen

Hans A Wassvik