Hans Arvid Wassvik
Kregen 34
4308 SANDNES

Politimesteren i Sandnes
4300 SANDNES

Vedr. klage på forelegg.

01.03.01 Sendte jeg inn en klage på et gebyr som ble gitt meg 15.02.01.
Klagen gikk ut på at vedkommende politikonstabel hadde hørt fra fuglene at jeg var passasjer i en bil uten å benytte sikkerhetsbelte, og at jeg derfor ikke kunne godta gebyret. Jeg klandrer ikke denne konstabelen, for alle kan feile. Derimot anser jeg saksbehandler i politiet i Sandnes som en arrogant kjøttkuk(hvis saksbehandler er en mann da) som ikke engang har svart meg på klagen, men bare gått videre med innkrevingen av pengene mine som om klagen min var drit verd. Dette kan vel ikke være korrekt saksgang.
Selvfølgelig kan det jo hende at klagen min ikke har kommet fram. At den har kommet bort i posten, eller blitt forlagt på feil kontor, eller på annen måte ikke blitt lest av rette vedkommende.
Er dette tilfelle, eller at svar er sendt meg i løpet av de tre foregående dager ber jeg Dem se bort fra denne påminnelsen.

Med Hilsen
Hans A Wassvik